U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » SEMINARIES

SEMINARIES

Link naar documentatie bij lunch dd. 19/03/2024: Het Parket van Antwerpen met "Capita selecta van het faillissementsstrafrecht." [568 KB]

Link naar documentatie bij Lunch van 20/02/2024:
Verkenning van de nieuwe breuklijnen in het insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn; Spreker: Prof. Diederik Bruloot [149 KB] .

Link naar documentatie bij Lunch dd. 23/01/2024:
Bijzondere fiscale vraagstukken rond faillissementen; Spreker Mr. Maus. [6 290 KB]

Documentatie Studieavond AI van 26/10/2023:

AI en Auteursrecht [3 613 KB] ;
AI en voorspellen van faillissementen [618 KB] ;
Het gebruik van AI in bestuur van vennootscappen [330 KB] ;
AI en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen [3 048 KB] ;

Link naar documentatie bij lunch dd. 28/11/2023: Gauthier Van den Bossche met
"Talking about money: besparen van overheidsuitgaven m.b.t. faillissemeten van 'lege dozen'? een TDABC-analyse" [240 KB]

Link naar de documentatie bij de lunch d.d. 19/09/2023
: "De burgerrechtelijke aansprakelijkheid binnen Pro Mandato: de makelaar spreekt."

Documentatie bij lunchgesprek 20/06/2023: Spreker: Mr. Ruben Van Herpe: Recente wetgevende initiatieven omtrent het bestuursverbod [447 KB] .

Documentatie bij lunchgesprek dd. 07/06/2023: Spreker: Mr. Vrebos: Wetsontwerp 20/03/2023 tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn [26 769 KB] .

Documentatie bij Lunchgesprek van 27/04/2023: Spreker: Mr. Nathalie Vermeersch, Curatoren, voldoet u ondertussen al aan art. 53 4de lid CDA?; [194 KB]

Documentatie bij presentatie van Dinsdag 14.03.2023, spreker: mr. Tanguy De Haan met "Het lot van intellectuele rechten bij faillissement":
Link naar Power Point Presentatie [7 155 KB] .

Documentatie bij Presentatie van Dinsdag28/02/2023, met Jacobs Jeroen van Mertens & Jacobs BV alsook sprekers van het Sociaal Interventiefonds met "Ontslag naar aanleiding van een faillissement, meer specifiek de outplacementverplichting.":
Link naar Powerpoint Presentatie [865 KB]
Link naar blanco aanvraagformulier [41 KB]
Link naar sjabloon SIF4 personeelslijst [12 KB]
Tel: Sociaal interventiefonds:
+32 499 546359

Documentatie bij opleiding van dinsdag 08/11/2022: Titel: Praktische aspecten in de relatie tussen de fiscus en de curator Sprekers: Erik Bourbon, Liestbeth Van Rysselberghe, Anja Briers en Hans Sels van de FOD FINANCIEN [3 642 KB] .
Zie ook: De wegwijzer voor de bereikbaarheid van de FOD Finaciën:https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
Correspondentieadres: Gaston Crommenlaan 6 bus X, 9020 Ledeberg ( iedere dienst/ afdeling heeft zijn eigen busnummer)

Documentatie van opleiding Dinsdag 11 oktober 2022:
Fraudepreventie + specifieke aandachtspunten voor de Rio's" door de heren Tom Cole en Tijs Laurens [328 KB]
Documentatie van opleiding dd. 15/09/2022:

Mr. Waeterinckx: “ Potentiële misdrijven en het risico op strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de curator “ [1 699 KB]
Mr. Deruyck: “Het preventieve witwasluik” [5 808 KB]

Dhr. Crab: Onderhandelingstechnieken voor de curatele.
Klik hier voor de Power Point Presentie. [531 KB] (Lunch 21/06/2022)

Dirk Strybol:
"Het digitaal faillissementsdossier anno 2022: vanaf de aangifte van schuldvordering in REGSOL, via de opname ervan in het sociaal passief en de tussenkomst door het Sluitingsfonds tot sluiting van het faillissement".
De bijhorende documentatie vindt u hier [739 KB] . (Lunch 19/04/2022)

Mr. Stephanie De Smedt: "
De verwerking van persoonsgegevens bij faillissement: impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming". (Lunch 29/03/2022)
De bijhorende Power Point Presenatie vindt U hier terug [3 791 KB] .

Documentatie Webinars Flip de Mey:

Onderzoek Boekhouding [8 199 KB]
Follow de Cash [7 101 KB]
Waardering aandelen [6 644 KB]


Documentatie Webinar 27/10/2020: Mr. Johan Du Mongh met als onderwerp: "Echtgenoten voor en na faillissement - hoelang duurt de solidariteit" [1 121 KB] .

Documentatie Lunchcauserie 29/09/2020: Mr. Joris J. De Smet: "Over Paardenbrillen en heilige huisjes in het insolventierecht". [359 KB]

Mr. Robbie Tas: Ontbinding en vereffening onder het WVV. [1 226 KB] (Webinar 30/06/2020)

Dhr. Delrue G.: Het Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van het faillissement [3 058 KB] ; (Webinar 16/06/2020)

I. Veroughstraete: Insolventie zonder grenzen [577 KB] ; (Webinar 19/05/2020)

Thomas Vandenberghe: Bestuurdersaansprakelijkheid: wrongful trading als paradepaard? [411 KB] (Webinar 21/04/2020)

Prof.Dr. Herman Braeckmans, advocaat, Presenatatie over Reflecties inzake toepassingsproblemen bij het nieuwe WVV [136 KB]

Documentatie bij presentatie Deminor van 17/12/2019 over alternatieve aanpak van invorderngsdossiers. [350 KB]

Presentatie Fiscus bij lunchbijeenkomst dd. 01/10/2019: "Wederzijdse verwachtingen in samenwerking tussen fiscus en curatoren bij behandeling van faillissementen [533 KB] "

Power Point Presentatie over Recente ontwikkelingen inzake Boek XX WER: kwalificatie van bestuurders als ondernemingenen de overdracht onder gerechtelijk gezag onder vuur. [1 972 KB] (Arie Van Hoe)

Documentatie van de Presentatie "Biddit: het online platform voor de opnebare verkoop van onroerend goed":
Klik HIER [4 077 KB] .

Documentatie van de uiteenzetting van 06/11/2018 over "Het eigendomsvoorbehoud inde pandwet" van Inge Van De Plas, mandaat assistente bij UA. Download de Powerpoint Presentatie "HIER [444 KB] ".

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2015-2016 .

Power point Presentatie over voornoemd overzicht insolventierecht .

Folder Studiedagen Nieuw Protocol OVAM,

Power Point Presentatie: Regionaal InvorderingsCentrum RIC Antwerpen 1 en 2: Nieuwe structuur en werking vanaf 01/07/2015.

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2013-2014

PRESENTATIE EN DOCUMENTATIE UIT PRAKTISCHE TOPICS VOOR CURATOREN .