U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » VERZEKERING

VERZEKERING:Te raadplegen:

Collectieve Polis Pro Mandato bijvoegsel 5 [968 KB] .

Nieuwe werkwijze sinds 01/07/2021 premiebetaling collectieve polis beroepsaansprakelijkheid Pro Mandato:


Voor de faillissementen in Antwerpen/Mechelen/Turnhout die op de rol verschijnen:
Concordia raadpleegt zelf online de uitgesproken faillissementen en heeft op die wijze kennis van de aanstelling van de curator. Concordia verstuurt naar de curator de link van het digitaal platform om de aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. Na een succesvolle premiebetaling ontvangt de curator het verzekeringscertificaat.

Voor de faillissementen die niet op de rol verschijnen en alle andere ondernemingsmandaten naast faillissementen ( bijv. voorlopige bewindvoerders, voorlopige bestuurders, ondernemingsbemiddelaars, gerechtsmandatarissen, vereffenaars edgl. zonder limitatief te zijn ) : de mandataris dient op eigen initiatief de aanvraag in te dienen via de online tool www.verzekerjemandaat.be. Na een succesvolle premiebetaling ontvangt de mandataris het verzekeringscertificaat.
Contactgegevens van makelaar Concordia NV:
Concordia, Sassevaartstraat 46/301, 9000 Gent
Schade:
claims.pko@concordia.be– Tom De Wilde telnr 09 264 11 30
Productie: promandato@concordia.be – Florence Vancolen telnr 09 264 11 09 of GSMnr 0499 90 61 14
Algemeen: mspeeckaert@concordia.be – Mieke Speeckaert telnr 09 264 11 18 of GSMnr 0497 37 63 64

Regeling tot 01/01/2019:Voor wat deze oude regeling betreft wijzigt nog dit:

“Indien het boekhoudkundig actief meer dan 12.500.000,00 euro bedraagt, dient een afzonderlijke verzekering genegotieerd te worden.” Dit is afgeschaft.
+
De contactpersonen binnen Van Breda: steeds dienen nu de contactpersonen van Concordia gecontacteerd. (Zie hierboven)

collectieve Polis Pro Mandato bijvoegsel 4 [1 097 KB]

collectieve Polis Pro Mandato bijvoegsel 5 [968 KB]