U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » VERZEKERING

VERZEKERING:

Te raadplegen:

Collectieve Polis OVB [1 392 KB] .

Collectieve Polis Pro Mandato bijvoegsel 5 [968 KB] .


Opgelet: Vanaf 1 januari 2019 wijizging Werkwijze premiebetaling collectieve polis beroepsaansprakelijkheid Pro Mandato:

Wat is nieuw ? De werkwijze van premiebetaling!
Voor de faillissementen in Antwerpen/Mechelen/Turnhout
: Concordia raadpleegt zelf online de uitgesproken faillissementen en heeft op die wijze kennis van de aanstelling van de curator. Concordia schrijft de curator aan met de vraag de bijgevoegde infofiche [83 KB] ingevuld terug te sturen naar Concordia. Vervolgens ontvangt de curator een vervaldagbericht en na betaling ervan wordt hem/haar een attest van verzekering opgestuurd.

Valt hier niet onder en hiervoor blijft de oude regeling van premiebetaling:
Faillissementen buiten Antwerpen/Mechelen/Turnhout en alle andere ondernemingsmandaten naast faillissementen
( bijv. voorlopige bewindvoerders, voorlopige bestuurders, ondernemingsbemiddelaars, gerechtsmandatarissen, vereffenaars edgl. zonder limitatief te zijn ) : de mandataris dient op eigen initiatief en verantwoordelijkheid de makelaar Concordia ( zie bovenvermelde contactgegevens) in kennis te stellen van zijn/haar aanstelling en haar de ingevulde infofiche te bezorgen ( te raadplegen op website Pro Mandato ). Op dat moment volgt dezelfde werkwijze al hierboven beschreven (vervaldagbericht, betaling, attest).

De wijziging van makelaar waarbij Concordia heden optreedt als bemiddelaar met volgende adresgegevens en contactpersonen:
Concordia, Sassevaartstraat 46/301, 9000 Gent
Schade:
jhennekam@concordia.be telnr 09 264 11 51
Productie:
fvancolen@concordia.be telnr 09 264 11 09
Algemeen:
mspeeckaert@concordia.be telnr 09 264 11 18 of GSMnr 0497 37 63 64 en ssmet@concordia.be telnr 09 264 11 86 of GSMnr 0475 45 25 87

De dekking van de polis collectieve polis beroepsaansprakelijkheid blijft dus
continue verder lopen.
De dekking van de polis Insolventie blijft
continu verder lopen.

Regeling tot 01/01/2019:Voor wat deze oude regeling betreft wijzigt nog dit:

“Indien het boekhoudkundig actief meer dan 12.500.000,00 euro bedraagt, dient een afzonderlijke verzekering genegotieerd te worden.” Dit is afgeschaft.
+
De contactpersonen binnen Van Breda: steeds dienen nu de contactpersonen van Concordia gecontacteerd. (Zie hierboven)

collectieve Polis Pro Mandato bijvoegsel 4 [1 097 KB]

collectieve Polis Pro Mandato bijvoegsel 5 [968 KB]