PRO MANDATO

PRO MANDATO

WELKOM


Op deze centrale pagina vindt u de laatste info en links naar nieuwe documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de conatctpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------Laatste Versie Dynamische lijst Activa gedetailleerd.
Klik Hier [113 KB] .
Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier [13 KB]

---------------------------------

Agenda:

Volgende lunches:

dinsdag 25.06.2019: minister van Justitie Koen Geens
---------------------------------

Power Point Presentatie over Recente ontwikkelingen inzake Boek XX WER: kwalificatie van bestuurders als ondernemingenen de overdracht onder gerechtelijk gezag onder vuur. [1.972 KB] (Arie Van Hoe)

----------------------------------

Vonnis dd. 28/12/2018 van Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, inzake kostenafrekening:
KLIK HIER [1.653 KB] .

----------------------

Documentatie van de Presentatie "Biddit: het online platform voor de opnebare verkoop van onroerend goed":
Klik HIER [4.077 KB] .
_______________

Opgelet: Vanaf 1 januari 2019 wijizging werkwijze premiebetaling collectieve polis beroepsaansprakelijkheid Pro Mandato:
VOOR VERDERE TOELICHTING
KLIK HIER of ga in de zijbalk naar "VERZEKERING".
__________________


Documentatie van de uiteenzetting van 06/11/2018 over "Het eigendomsvoorbehoud inde pandwet" van Inge Van De Plas, mandaat assistente bij UA. Download de Powerpoint Presentatie "
HIER [444 KB] ".

Nieuw in de bibliotheek:
Het nieuwe tijdschrift voor insolventie- en beslagrecht (TIBR) van die Keure
Nuttig: U kunt
HIER registreren voor een nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van nieuwe wetgeving en rechtspraak.
________________

Nieuwe wetgeving vanaf 01/05/2018:

Geconsolideerde wet Boek XX "Insolventie van Ondernemingen" [1.942 KB] .
Wet houdende invoeging van Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Concordantietabel faillissementswet - WER [81 KB] .

KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen [305 KB] .

Reglement Advocaat en Insolventie [49 KB] .

KB Vrije Beroepsbeoefenaar [289 KB] .

Een overzicht in vogelvlucht van het Nieuwe Faillissementsrecht [379 KB] (Auteur A. Moens)

-------------------------
Nuttig voor curatoren:

Vergelijkende vergoedingstabel Nieuwe erelonen curatoren. Excel Sjabloon versie 08/05/2018 [31 KB] .
Vergoedingstabel Nieuwe erelonen sedert KB 26/04/2018 [19 KB] .

Geactualiseerde dynamische lijst Activa: Excel Sjabloon versie 1.3 van 09/05/2018 [91 KB] .
Link naar programma voor omzetting van XBRL documenten naar Excel

Handleiding bij Sjabloon Dynamische lijst Activa [774 KB] .
Voorbeeld van ingevulde dynamische lijst Activa [114 KB] .

Nieuw formulier Gerechtelijke bijstand vanaf maart 2018;

Het pandregister werkt sedert 01/01/2018.
Klik hier om naar de site van het pandergister te gaan alwaar meer toelichting.

---------------------------
Niuewe aandachtspunten en modellen:

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017 [13 KB] ;
Financieel en evaluatieverslag 2017 [45 KB] ;
Model afrekeningsverslag 2017 [28 KB] ;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017 [56 KB] ;


Wet van 11/08/2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van Ondernemingen"...

Nieuwe boeken:

Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest (die Keure)

Recente boeken inzake Faillissement en WCO


Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2015-2016 .
Power point Presentatie over voornoemd overzicht insolventierecht .


Rb. Kh. Antw:
Lijst curatoren - Competentieprofiel.

Vruchtgebruik - Ereloon - Arrest Hof van Beroep Antwerpen dd. 09/06/2016.

Protocol curatoren - Ovam.

Rechtspraak:
Cass. 04/02/2016: Leegstandsheffing boedelschuld wanneer het voortduren van de leegstand is toe te rekenen aan de curator.

Arrest Grondwettelijk Hof 18/02/2016: Schending art, 31 WCO.

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2014-2015 .

Betalingsopdracht aan Deposito & Consignatiekas van toepassing vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Formulier Gerechtelijke bijstand curator en vereffenaar vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Rb. Kh. Antw.:
Begroting Ereloon onroerend .

Rb. Kh. Antw:
Aanpassing werkwijze Pro Deo Kosten vanaf 01/01/2016.

Rb. Kh. Antw:
Mail dd. 15/12/2015 m.b.t. aanpassing faillissementsvonnis m.b.t. gebruik werkrekening en ontlasting publicatie faillissements vonnis.

Rb. Kh. Antw:
Nota curatoren over wijziging art. 68 FW.

Rb. Kh. Antw:
Wijziging in de afhandeling van faillissementen.

Nieuwe versie Verslag voor de vergadering dere schuldeisers en afrekeningverslag (Versie 12/03/2015) [32 KB]

Nieuw in de bibliotheek:
Klik Hier.

Nieuw: Fiscale administratie: Nieuw departement Insolventie.
Zie bericht Pro Mandato dd. 22/01/2015.Laatst bijgewerkt op vrijdag 10 mei 2019