U bent hier: Startpagina

PRO MANDATO

Welkom

Op deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
contactpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------

Agenda

Link naar documentatie bij lunch dd. 19/03/2024: Het Parket van Antwerpen met "Capita selecta van het faillissementsstrafrecht." [568 KB]

Link naar documentatie bij Lunch van 20/02/2024: Verkenning van de nieuwe breuklijnen in het insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn; Spreker: Prof. Diederik Bruloot [149 KB] .

Link naar documentatie bij Lunch dd. 23/01/2024: Bijzondere fiscale vraagstukken rond faillissementen; Spreker Mr. Maus. [6 290 KB]
Link naar documentatie bij Lunch dd. 19/12/2023: Heeft de cuurator een deontolgie; Spreker: Mr. H. Lamon. [185 KB]

Laatste Berichten:

(Onderstaande berichten werden reeds ondergebracht in één of meerdere rubrieken van deze website en worden op korte termijn op deze pagina verwijderd. Nieuwe berichten zullen eerst tijdelijk op deze pagina verschijnen om vervolgens, na ongeveer een maand, te worden verplaatst naar één van de rubrieken.)

Bericht dd. 22/11/2023:
De memories en aanvullende memories worden door de parketdiensten wekelijks bekeken. Voor andere zaken, kunnen de curatoren het team ecofin bereiken via het e-mailadres fel.parketantwerpen@just.fgov.be (en dus niet via de berichtfunctie in REGSOL. Die berichten komen niet toe!). Ook de verzoeken tot schrapping van de nummerplaten mogen via het parket. Deze verzoeken zullen met de nodige dringendheid behandeld worden.
(Dit bericht blijft beschikbaar onder >Documenten>Curatoren)

Bericht dd. 31/10/2023:
Wijziging rekeningnummer CCP Antwerpen 1 en Antwerpen 2:

De dividenden, die een curator vanaf heden wil overmaken aan de FOD FINANCIEN- AAII, moeten betaald worden op de rekening IBAN BE42 6792 0000 0054.
Dit is de burgerrekening die vanaf heden door alle Cellen Collectieve Procedures wordt gebruikt.
Betalingen die nog zouden gebeuren op de oude rekening worden, zij het slechts tijdelijk, automatisch doorgestuurd naar voornoemde burgerrekening.

De mededelingen bij faillissement blijven, voor alle duidelijkheid, hetzelfde als voorheen:
“CR10/nationaal nummer” of “CR10/KBO nummer”

Voor de bedrijfsvoorheffing wordt het nieuwe rekeningnummer in herinnering gebracht (sinds 22/6/2023): IBAN BE85 6792 0036 3806.
De bedrijfsvoorheffing op dividenden aan werknemers kan aldus hierop gestort worden met als mededeling “KBO nummer + dividend werknemers

(Dit bericht blijft beschikbaar onder >Documenten>Curatoren>FOD.FIN.)

EINDEJAARSEVENT 14 DECEMEBER 2022:

Eindejaarsevent met Bob Wessels in de marmeren zaal van Zoo Antwerpen was een succes:
VOOR VOLLEDIGE PROGRAMMA EN INFO KLIK HIER [132 KB] .

Een sfeerbeeld van ons eindejaars event

Laatst bijgewerkt op zondag 24 maart 2024